Revisorer med personlig og kvalificeret service


Revisorgaarden i København er et statsautoriseret revisionsaktieselskab. Vi yder personlig og kvalificeret service på et højt fagligt og etisk niveau.

Kontakt os på tlf.  33 93 22 33 eller på mail@rgkbh.dk for mere information.

Mere om Revisorgaarden

Gratis viden til dig

Skattekalender, blanketter, satser. Alt, du skal bruge, samlet på et sted: RevisorService.

Kompetencer

Vi dækker bredt, vores service varierer efter kundens behov. Blandt andet:

Flere kompetencer

Fagligt nyt

Vi deler gerne vores viden om vores arbejdsområder. Her er seneste nyt:

Nye love, regler og afgørelse august 2014
Vedhæftede notat indeholder fremsatte lovforslag fra folketinget på skatte- og afgiftsområdet, diverse nye domme, kendelser og afgørelse, nyt på moms- og skatteområdet, vigtige skatte- og afgiftsdatoer i august 2014. Aktuelle love og afgørelser august 2014

Læs flere nyheder