Restskat og overskydende skat 2013

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2013 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente, kan betaling af restskat også ske i perioden 1. januar 2014 – 1. juli 2014. Efter denne dato betales et fast procenttillæg. Satserne er mere end fordoblet i forhold til sidste år.

Restskat   

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2014, skal der ikke betales renter eller procenttillæg.

  • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2014, skal der betales en dag til dag-rente.
  • Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2014, skal der betales et procenttillæg.

Betaling inden nytår

Der skal ikke betales hverken dag til dag-rente eller procenttillæg.

Bemærk, at der kan være forskellige frister for rettidig indbetaling inden årets udgang afhængig af, om der bruges netbank eller dankort. Dette vil normalt fremgå af SKATs hjemmeside.

Er man selvstændigt erhvervsdrivende og anvender virksomhedsskatteordningen, kan det skattemæssigt være en fordel at vente med at betale restskatten indtil 2014 mod betaling af en dag til dag-rente. Det skyldes, at frivillige indbetalinger af restskat i virksomhedsskatteordningen anses som private hævninger. Ved at afvente betaling til 2014 udskyder man beskatningen af det hævede beløb ét år, og man kan nøjes med at betale renter af skatten indtil den dag betaling sker.

Betaling i perioden 1. januar 2014 til 1. juli 2014

Ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar 2014 til 1. juli 2014 skal der betales dag til dag-rente, og denne udgør 6,2 % p.a.  Dag til dag-renten kan ikke skattemæssigt fratrækkes.

Betales restskatten den 20. januar 2014, skal der betales rente for 20 dage. Udgør den forventede restskat eksempelvis 100.000 kr. beregnes renten således:

100.000 kr. x 6,2 % x 20/365 = 340 kr.

Viser det sig senere, at restskatten er større, kan der foretages yderligere indbetaling mod betaling af en dag til dag-rente. Indbetaling skal dog ske senest den 1. juli 2014.

Restskat, der ikke er indbetalt senest den 1. juli 2014

Er restskatten ikke indbetalt senest den 1. juli 2014, skal der ikke betales en dag til dag-rente men i stedet et procenttillæg. Procenttillægget udgør 8,2 %. Procenttillægget kan ikke skattemæssigt fratrækkes.

Hvis restskatten eksempelvis udgør 100.000 kr., indregnes 18.300 kr. med tillæg af 8,2 % eller i alt 19.800 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2015. Den resterende restskat på 81.700 kr. med tillæg af 8,2 % eller i alt 88.400 kr. opkræves fordelt på tre rater i august, september og oktober 2014. Bemærk, at første rate forfalder én måned tidligere end sidste år.

Overskydende skat

Ved udbetaling af overskydende skat får man et procenttillæg på 2,2 %. Der opnås ikke procenttillæg til overskydende skat, der skyldes frivillig indbetaling af restskat. Ved udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag til dag-rente af beløbet, vil der sammen med udbetalingen af den overskydende skat ske tilbagebetaling af den betalte dag til dag-rente.

Mange vil allerede i slutningen af marts 2014 få udbetalt den overskydende skat. Husk at indtaste servicefradrag senest den 28. februar 2014 således at fradraget kommer med på den første årsopgørelse.

Selvstændigt erhvervsdrivende og andre, der anvender den udvidede selvangivelse, må vente lidt længere med at få overskydende skat udbetalt.

Sidste nyt om rentesatserne

Skatteministeren har den 3. december udsendt en pressemeddelelse, hvor han lover, at der inden ugens udgang fremsættes lovforslag i Folketinget, der skal sikre at rentesatserne på henholdsvis 6,2% og 8.2% bliver sat ned på et niveau, der ligner de tidligere års rentesatser. Vi vender tilbage herom, så snart der er nyt.

HENT PDF

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.